بررسی متغیرهایی که برکارایی برچسب های هوشمند RFID تاثیر می گذارند

یک برچسب رادیویی از سه جزء اصلی 1- تراشه  2-آنتن  3- شکل ظاهری تشکیل می شوند.آنتن وظیفه برقراری ارتباط اطلاعات دیجیتال از تراشه تا بازخوان راعهده داراست . کارایی و عملکرد یک برچسب رادیویی هوشمند RFID بسیار متاثر از عواملی مثل : 

1- کیفیت ساخت تولیدکننده Quality of Manufacturer

2-پروتکل بکار گرفته شده

3-طراحی نوع آنتن

۴- خواص واحد بسته بندی کالا

  می باشد. طراحان آنتن به دنبال افزایش طول آنتن ها برای تنظیم طراحیشان با خواص فیزیکی ، تعادل سازی خازن ها ، القاگرها و مقاومت ها هستند.در یک دنیای کامل RFID هر تولید کننده یک نوع TAG مخصوص و ایده آل خود را دارد که با هرنوع کالا کاملا منطبق بوده و قادر به خواندن هر نوع جعبه ای می باشد.
اما در حال حاضر هیچ تولیدکننده ای یک
Tag ایده آل ندارد ، به این معنی که هر تولید کننده ای مجبور به انتخاب و طراحی آنتن های مختلف برای Application  های مختلف است .
البته در این بین شرکت
Texas Instrument  شماری ازآنتن هایی را که با بسیاری از کلاسه ها متناسب است را طراحی نموده است .علیرغم نوع آنتن بکار رفته شده ؛ چهار خاصیت جعبه کالاها می تواند در توانایی خواندن برچسب های رادیویی بسیار موثر باشد.

 

1- محتوای کالا : مایعات ، کالاهای خشک ، منسوجات ، پلاستیک و آهن

2-نوع بسته بندی اولیه (سطح کالا)[1]:آهن ، پلاستیک ، مقوا

3- نوع بسته بندی ثانویه (سطح جعبه)[2]:جعبه کامل، جعبه سینی شکل ، لفافه پلاستیکی [3]
4- وجود فاصله هوایی در بسته بندی جعبه
Air Gaps


[1] Item Level

[2] Case Level

[3] Shrink-Wrap

 

 / 0 نظر / 35 بازدید