کنفرانس های RFID

در کنفرانس های RFID به معرفی بهترین کارشناسان و فروشندگان تجهیزات این فناوری پرداخته می شود. در بعضی از این کنفرانس ها دسترسی های عملی (تجربی) بیشتری در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.درجدول زیر لیست تعدادی ازمراکز برگزار کننده کنفرانس های RFID ارائه شده است.همانطور که قبلا نیز اشاره شد این فهرست با توجه به رشد سریع این  فنآوری ،محدود به مطالب ارائه شده نمی باشد:

www.epcglobalinc.com

www.rmoroz.com

www.idc.com.sg

www.pmmi.org

www.scievents.com/rfidcom

www.shorecliffcommunications.com/rfidepcdev

www.shorecliffcommunications.com/rfideu

www.rfidjournallive.com

www.rfid.access-events.com

www.softmatch.com/conference.htm

www.rfid-world.com

www.smartlabelsusa.com

www.uwebi.org/RFIDConference

www.rfidconference.ir

/ 0 نظر / 39 بازدید