مروری بر روش های علمی در ارزیابی محیطی (قسمت اول)

هنگامی که شما درمورد پیاده سازی یک سیستم RFID دریک انبارو یا یک مرکزتوزیع
  می اندیشید،ازجمله موارد نگران کننده،ممکن است حرکت سریع یک جرثقیل ویا واکنش های غیرمعقول یک کارگر عصبانی در انبار را تجسم کنید در صورتیکه مهمترین عامل در ایجاد اخلال در یک سیستم
RFID اختلالات الکترومغناطیسی محیطی[1]است.                   
این
AEN مزاحم شامل امواج مغناطیسی و الکتریکی ای است که وسایل الکتریکی موجود در محیط آنها را ایجاد کرده و در فضای اطرافشان انتشار[2]می دهند. در یک انبار نمونه و یا مخزن نگهداری کالای یک فروشگاه که شامل انواع نقاله ها، درب های الکترونیکی ، ماشین های دسته بندی[3] و بسته بندی، پویشگرهای مادون قرمز[4]،سیستم های اعلان خطر با کمک شناسه های حسی[5]، سیستم های مکان یابی بلادرنگ[6] و بسیاری از وسایل الکتریکی تولید کننده امواج الکترومغناطیسی مزاحم است؛ به راحتی می توان فهمید که چگونه این امواج سراسر محیط عملیاتی مارا پر کرده اند.

با توجه به اینکه امواج تولید شده با سیگنال های فرکانس رادیویی وسایل و تجهیزات سیستم های RFID در یک طیف قرار دارند ،شما با مساله تداخل امواج [7]روبرو هستید.این تداخل امواج به شدت بر روی شبکه RFID شما تاثیر می گذارد ، همانطوری که سیستم پـیاده سازی شـده RFID شـما نـیز بر روی سیـستم های موجـود در محیط تاثیر منفی می گذارد.


[1] Ambient Electromagnetic Noise (AEN)

[2]Propagate

[3]Sorting Machine

[4] Infrared Scanners

[5] Alarm Motion Detectors

[6] Real-Time Location Systems

[7] Signal Interference

/ 0 نظر / 53 بازدید