منابع خبری در مورد RFID

امروزه مقالات و مطالب بسیار زیادی رامی توان  در مورد فن آوری RFID بصورت چاپی و یا بصورت الکترونیکی از منابع خبری دریافت کرد اما در بین این منابع بعضی دارای تمرکز بیشتری نسبت به بقیه هستند.نشریات دوره ای ، تارنماها و گروه هایی که وظیفه آنها ارسال اخبار ، حوادث ، اطلاعات کالا و موارد جدید در پیاده سازی سامانه های RFID است ، از این دسته می باشند که در  زیر نیز به تعدادی از آنها اشاره شده است .با توجه به رشد روزافزون این منابع ، لیست ارائه شده بدون شک کامل نیست:

www.aimglobal.org

www.extremerfid.com

www.global-id-magazine.com

www.inboundlogistics.com

www.integratedsolutionsmag.com

www.rfdesign.com

www.rfida.com

www.rfidbuzz.com

www.rfidgazette.org

www.rfidinsights.com

www.rfidjournal.com

www.rfidnews.org

www.rfidnas.com

www.rfidtalk.com

www.usingrfid.com

 

/ 0 نظر / 138 بازدید