بررسی تعامل مواد بر سیستم های RFID
ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱/٥   کلمات کلیدی:
 مواد مختلف بر امواج رادیویی، اثرات خاصی را ایجاد می کنند .بازتابش ، جذب ، تضعیف و حتی تقویت امواج از جمله اثراتی است که مواد مختلف بر امواج رادیویی ایجاد می کنند.بدین ترتیب می توان با استفاده از موادی که موجب تقویت امواج می شوند ، مثل پلاستیک از مشکلات احتــمالی خوانده نشدن اشیاء (فلزی موجود در انبار) جلوگیری کرد. البته تولید کنندگان برچســـــــب های رادیویی تگ های مخصوصی جهت اشیاء و حتی پالت های فلزی ایجاد کرده اند.استفاده از برچسب های رادیویی با کاربری در فلزات[1]، برای پالت ها و کالاهای فلزی که کاملا باعث بازتابش[2]امـــواج رادیویی درمحیط انبارمی شوند؛توصیه می شود.درغیر اینصورت یکی از بهترین و مطمئن ترین راهها چسباندن تگ روی یک تکه فوم[3]یا مقوا به قطر 4/1 اینچ است.جدول 1-به بـــررسی علــمی اثر هر یک از مـــواد پایــه بر امــواج رادیویی می پردازد.

جدول 1

جنس مواد اثر آن بر روی امواج رادیویی
شیشه تضعیف یا کاهش
فلزات بازتابش
مایعات جذب امواج و در نتیجه تضعیف
پلاستیک تقویت امواج
بدن انسان / حیوانات جذب / بازتابش  و یا حتی تقویت امواج

 [1] Metal tag
[2] Reflection
[3] Styrofoam