» کتاب rfid :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
» جهت مشاوره در خصوص اجرای پروژه های RFID :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» برای دریافت کتاب RFID :: ۱۳۸٩/۸/۱۱
» مروری بر روش های علمی در ارزیابی محیطی (قسمت اول) :: ۱۳۸٩/٦/٢٦
» در جواب یکی از دوستان :: ۱۳۸٩/٦/٢٦
» کتاب های مرجع و زبان اصلی RFID :: ۱۳۸٩/٦/٢٦
» هفتمین نمایشگاه RFID در سنگاپور برگزار شد! :: ۱۳۸٩/٢/۱٩
» بررسی متغیرهایی که برکارایی برچسب های هوشمند RFID تاثیر می گذارند :: ۱۳۸٧/۳/٦
» کنفرانس های RFID :: ۱۳۸٧/۳/٦
» منابع خبری در مورد RFID :: ۱۳۸٧/٢/۱٧
» دعوت به دریافت رزومه از علاقمندان به اجرای پروژه های RFID :: ۱۳۸٧/۱/۱٧
» بررسی تعامل مواد بر سیستم های RFID :: ۱۳۸٧/۱/٥
» کتاب RFID هم بعد از 2 سال کار مداوم به پایان رسید. :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٦
» RFID از یک تا بی نهایت :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٦
» ۱۳۸٥/۳/٢۳ :: ۱۳۸٥/۳/٢۳
» ۱۳۸٥/۳/٢۳ :: ۱۳۸٥/۳/٢۳